Talan väckt den 23 december 2008 - Katrakasas mot kommissionen

(Mål F-103/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Nicolas Katrakasas (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna L. Levi, M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet från uttagningskommittén vid uttagningsprov EPSO/AD/116/08 om att inte uppta sökanden på listan över de kandidater som går vidare till det skriftliga provet, och av samtliga beslut som har fattats efter det beslutet, bland annat beslut om reservlistan och tillsättning

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet från uttagningskommittén vid uttagningsprov EPSO/AD/116/08 av den 23 september 2008 om att inte uppta sökanden på listan över de kandidater som går vidare till det skriftliga provet,

ogiltigförklara samtliga beslut som har fattats efter beslutet av den 23 september 2008, bland annat beslut om reservlistan och tillsättning, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________