Žaloba podaná 22. septembra 2015 – ZZ/Komisia

(vec F-128/15)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie o nepovýšení žalobkyne do platovej triedy AD8 v rámci povyšovania v roku 2014 a náhrada údajne vzniknutej nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu zo 14. novembra 2014 o nepovýšení žalobkyne v rámci povyšovania v roku 2014,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 15 000 eur,zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________