Kendelse afsagt af Personaleretten den 28. september 2010 - De Roos-Le Large mod Kommissionen

(Sag F-39/10 og F-39/10 R)

Processprog: nederlandsk

Præsidenten for EU-Personaleretten har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 -