Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 17. decembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sąd Okręgowy w Warszawie - Poljska) – A.M./E.M.

(Zadeva C-667/19)1

(Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj – Kozmetični izdelki – Uredba (ES) št. 1223/2009 – Člen 19 – Informacije za potrošnike – Označevanje – Informacije, ki morajo biti na primarni in sekundarni embalaži – Označevanje v tujem jeziku – ‚Namen kozmetičnega izdelka‘ – Pojem – Embalaže kozmetičnih izdelkov, na katerih je napotilo na podroben katalog izdelkov v jeziku potrošnika)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Okręgowy w Warszawie

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: A.M.

Tožena stranka: E.M.

Izrek

Člen 19(1)(f) Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih je treba razlagati tako, da mora biti potrošnik z informacijo o „namenu kozmetičnega izdelka“, ki mora biti v skladu s to določbo na primarni in sekundarni embalaži takega izdelka, jasno obveščen o njegovi uporabi in načinu njegove uporabe, da se zagotovi, da ga potrošnik lahko brez škode za svoje zdravje varno uporablja, ter ta informacija torej ne sme biti omejena le na navedbo namenov uporabe izdelka, kakršni so ti, ki izhajajo iz člena 2(1)(a) te uredbe. Predložitveno sodišče mora glede na značilnosti in lastnosti zadevnega izdelka ter glede na pričakovanje običajno obveščenega ter razumno pozornega in preudarnega povprečnega potrošnika preveriti naravo in obseg informacije, ki mora biti v zvezi s tem na primarni in sekundarni embalaži izdelka, da ga je mogoče uporabiti brez nevarnosti za zdravje ljudi.

Člen 19(2) Uredbe št. 1223/2009 je treba razlagati tako, da informacije iz člena 19(1)(d), (f) in (g) te uredbe, in sicer informacije v zvezi s podrobnimi varnostnimi ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri uporabi kozmetičnega izdelka, namenom tega izdelka oziroma njegovimi sestavinami, ne smejo biti v katalogu podjetja, na katerega napotuje simbol iz Priloge VII, točka 1, k navedeni uredbi, ki je uporabljen na sekundarni ali primarni embalaži navedenega izdelka.

____________

1 UL C 406, 2.12.2019.