2013 m. rugsėjo 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Leyla Ecem Demirkan prieš Vokietijos Federacinę Respubliką

(Byla C-221/11)1

(EEB ir Turkijos asociacijos susitarimas – Papildomas protokolas – 41 straipsnio 1 dalis – „Standstill“ išlyga – Pareiga turėti vizą norint atvykti į valstybės narės teritoriją – Laisvė teikti paslaugas – Turkijos piliečio teisė atvykti į valstybės narės teritoriją, kad aplankytų savo šeimos narį ir potencialiai gautų paslaugų)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Leyla Ecem Demirkan

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg – 1970 m. lapkričio 23 d. Papildomo protokolo prie susitarimo, įsteigiančio Europos ekonominės bendrijos ir Turkijos asociaciją, (OL L 293, 1972, p. 4) 41 straipsnio 1 dalies išaiškinimas – Šioje nuostatoje numatytos laisvės teikti paslaugas sąvokos išaiškinimas – Galimas „pasyvios“ laisvės teikti paslaugas įtraukimas – Turkijos piliečio teisė atvykti į valstybę narę, siekiant ten aplankyti šeimą ir teoriškai pasinaudoti paslaugų teikimuRezoliucinė dalisPapildomo protokolo, pasirašyto 1970 m. lapkričio 23 d. Briuselyje ir Bendrijos vardu sudaryto, aprobuoto bei patvirtinto 1972 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2760/72, 41 straipsnio 1 dalyje numatytą sąvoką „laisvė teikti paslaugas“ reikia aiškinti taip, kad ji neapima Turkijos piliečių, paslaugų gavėjų, teisės atvykti į valstybę narę tam, kad joje gautų paslaugą.