Vispārējās tiesas 2022. gada 16. marta spriedums – Laboratorios Ern/EUIPO – Nordesta (“APIAL”)

(Lieta T-315/21) 1

(Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “APIAL” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “APIRETAL” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespējas neesamība – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Kaitējuma reputācijai neesamība – Regulas 2017/1001 8. panta 5. punkts – Pierādījumi, kas pirmo reizi iesniegti Vispārējā tiesā)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Laboratorios Ern, SA (Barselona, Spānija) (pārstāve: I. Miralles Llorca, advokāte)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvji: M. Capostagno un J. Ivanauskas)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Nordesta GmbH (Minhene, Vācija) (pārstāvis: J. Künzel, advokāts)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2020. gada 25. marta lēmumu lietā R 1560/2020-4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Laboratorios Ern un Nordesta.

Rezolutīvā daļa

Prasību noraidīt.

Laboratorios Ern, SA atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 289, 19.7.2021.