Sklep Sodišča prve stopnje z dne 23. julija 2009 - Wilman in drugi proti Svetu in Komisiji

(Združene zadeve T-4/94, T-73/94, T-372/94, T-52/97, T-60/97, T-64/97 in T-144/97)1

Jezik postopka: nizozemščina

Predsednik osmega senata je odredil izbris združenih zadev.

____________

1 - UL C 43, 12.2.1994.