Talan väckt den 27 juli 2012 – ZZ mot rådet

(Mål F-81/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AD12 i befordringsförfarandena 2010 och 2011.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AD12 i befordringsförfarandet 2010,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AD12 i befordringsförfarandet 2011,

ogiltigförklara, om nödvändigt, tillsättningsmyndighetens beslut av den 18 april 2012 att avslå sökandens klagomål mot besluten att inte befordra denne till lönegrad AD12 i befordringsförfarandena 2010 och 2011, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.