KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN
FOR PERSONALERETTENS FØRSTE AFDELING

25. maj 2011

Sag F-93/10

AL

mod

Europa-Parlamentet

»Mindelig bilæggelse – slettelse«

Angående:      Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, som finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder AL bl.a. har nedlagt påstand om annullation af Parlamentets afgørelse om ikke at forfremme ham til lønklasse AST 8 i forfremmelsesåret 2009 og om erstatning for den lidte ikke-økonomiske skade.

Udfald:      Sag F-93/10, AL mod Parlamentet, slettes af Personalerettens register. Parterne bærer sagens omkostninger i overensstemmelse med det forlig, der er indgået mellem dem.

Sammendrag

Tjenestemænd – søgsmål – mindelig bilæggelse af tvisten ved Personaleretten – sletning af registret

(Personalerettens procesreglement, art. 69)