Acțiune introdusă la 26 februarie 2010 - Andres și alții/BCE

(Cauza F-15/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanţi: Carlos Andres și alții (Frankfurt am Main, Germania) (reprezentanți: M. Vandenbussche și L. Levi, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, anularea fişelor de salariu ale reclamanţilor pentru luna iunie 2009, precum şi a fişelor de salariu ulterioare, în măsura în care aceste fişe reprezintă aplicarea reformei regimului pensiilor aprobată la 4 mai 2009. Pe de altă parte, repararea prejudiciului suferit de reclamanţi

Concluziile reclamanţilor

Anularea fişelor de salariu ale reclamanţilor pentru luna iunie 2009, în măsura în care aceste fişe reprezintă prima aplicare, în privinţa reclamanţilor, a reformei regimului pensiilor aprobată de Consiliul guvernatorilor la 4 mai 2009, precum şi anularea, în aceeaşi măsură, a tuturor fişelor de salariu ulterioare, precum şi a viitoarelor buletine de pensii;

în măsura în care va fi necesar, anularea deciziilor de respingere a cererilor de reexaminare ("administrative review") şi a reclamaţiilor interne ("grievance procedure"), decizii din data de 28 august 2009 şi, respectiv, din 17 decembrie 2009;

în consecinţă, obligarea pârâtei la plata diferenţei de remuneraţie şi de pensie care rezultă din decizia citată anterior a Consiliul guvernatorilor adoptată la 4 mai 2009 în raport cu aplicarea regimului anterior de pensii; această diferenţă de remuneraţie şi de pensie trebuie majorată cu dobânzile de întârziere calculate de la data de 15 iunie 2009, şi, ulterior, în ziua de 15 a fiecărei luni, până la plata integrală, aceste dobânzi urmând a fi stabilite la nivelul dobânzii aplicate de BCE majorată cu 3 puncte;

obligarea pârâtei la plata de daune interese pentru prejudiciul suferit ca urmare a pierderii puterii de cumpărare, acest prejudiciu fiind evaluat ex aequo et bono şi în mod provizoriu la un procent de 1% din remuneraţia lunară a fiecărui reclamant;

obligarea Băncii Centrale Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________