Иск, предявен на 3 юли 2007 г. - Dubus и Leveque / Комисия

(Дело F-66/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищци: Charles Dubus (Kraainem, Белгия) и Jean Leveque (Wattignies la Victoire, Фрaнция) (представител: E. Boigelot, avocat)

Ответник: Комисия на европейските общности

Искания на ищеца

да се отменят взетите решения да не се включва името на ищеца в списъка на повишените лица за повишение от C*2 на C*3 за г-н Dubus и от B*7 на B*8 за г-н Leveque, "Процедура за повишаване 2006 г." и следователно решенията да не бъдат повишени, публикувани в Административен бюлетин № 55-2006 от 17 ноември 2006 г.,

да се осъди ответника да заплати сумата в размер на 25 000 EUR [еуро], под условие за увеличаване и/или намаляване в хода на производството, като обезщетение за имуществени и неимуществени вреди и вреди на кариерата на ищците,

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Ищците изтъкват правни основания много подобни на тези, изтъкнати по дело F-58/07, чието обявление е публикувано в същия брой на Официален вестник на Европейския съюз.

____________