Tožba, vložena 16. avgusta 2006 - Dethomas proti Komisiji

(Zadeva F-93/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Bruno Dethomas (Rabat, Maroko) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba Komisije z dne 11. januarja 2006 o imenovanju tožeče stranke za uradnika pripravnika Evropskih skupnosti kot vodjo delegacije Komisije v Maroku v generalnem direktoratu "Zunanji odnosi", ker določa njeno razvrstitev v naziv A*14, plačilni razred 2;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene navedbe

Tožeča stranka je v času, ko je bila začasni uslužbenec, razvrščen v naziv A*14, plačilni razred 8, vložila kandidaturo za delovno mesto na podlagi obvestila COM/229/04 za prosto delovno mesto vodje delegacije Komisije v Maroku1. Njeno kandidatura je bila sprejeta, imenovana je bila za uradnika pripravnika z razvrstitvijo v naziv A*14, plačilni razred 2.

Tožeča stranka v tožbi navaja, da ker je bil imenovan za uradnika v isti naziv in takoj po obdobju dela kot začasni uslužbenec, bi jo morala Komisija na podlagi člena 32(3) Kadrovskih predpisov razvrstiti v naziv A*14, plačilni razred 8. Komisija naj bi s tem, ko ji ni odobrila ugodnosti na podlagi omenjenega člena, napačno uporabila pravo.

____________

1 - ULUE C 246 A, 5.10.2004., str. 1.