Kasační opravný prostředek podaný dne 18. ledna 2021 Dermavita Co. Ltd proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 18. listopadu 2020 ve věci T-643/19, Dermavita v. EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA)

(Věc C-26/21 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Dermavita Co. Ltd (zástupce: D. Todorov, advokat)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Allergan Holdings France SAS

Usnesením ze dne 4. května 2021 Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) rozhodl, že kasační opravný prostředek není přijatelný a že společnost Dermavita Co. Ltd ponese vlastní náklady řízení.

____________