2021 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. vasario 3 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-17/19 Europos Parlamentas / Giulia Moi

(Byla C-246/21 P)

Proceso kalba: italų

Šalys

Apeliantas: Europos Parlamentas, atstovaujamas S. Seyr, M. Windisch, T. Lazian

Kita proceso šalis: Giulia Moi

Apelianto reikalavimai

Panaikinti skundžiamą sprendimą;

Priimti galutinį sprendimą dėl Bendrajam Teismui pateikto ginčo ir patenkinti pirmoje instancijoje pateiktus Europos Parlamento reikalavimus;

-    Priteisti iš ieškovės pirmojoje instancijoje visas bylinėjimosi pirmojoje ir apeliacinėje instancijoje išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrasis Teismas viršijo savo įgaliojimus ir priėmė sprendimą ultra petita, nes į ginčo dalyką įtraukė Europos Parlamento pirmininko sprendimą, kuriame patvirtintas priekabiavimo faktas, ir tą sprendimą panaikino (skundžiamo sprendimo 34, 37, 38 ir 76 punktai).

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrasis Teismas pažeidė Parlamento teisę į gynybą (skundžiamo sprendimo 35 ir 36 punktai).

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrasis Teismas pažeidė SESV 263 straipsnio šeštą pastraipą, nes nepaisė joje numatyto termino ieškiniui dėl panaikinimo pareikšti ir į ginčo dalyką įtraukė tuo metu jau galutiniu tapusį Europos Parlamento pirmininko sprendimą, kuriame patvirtintas priekabiavimo faktas (skundžiamo sprendimo 76 ir 77 punktai).

-    Ketvirtasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrasis Teismas pažeidė SESV 232 straipsnį, kai neatsižvelgė į Parlamento įgaliojimus laisvai nustatyti savo darbo tvarką, kaip numatyta vidaus taisyklėse dėl Parlamento narių priekabiavimo tyrimo procedūros ir faktinių aplinkybių metu taikomose Parlamento darbo tvarkos taisyklėse, būtent 166 ir 167 straipsniuose, dėl nuobaudų skyrimo (skundžiamo sprendimo 12, 13, 63, 66, 129 ir 132 punktai).

____________