Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 30. oktobra 2008 - Ortega Serrano proti Komisiji

(Zadeva F-48/08)1

(Javni uslužbenci - Očitna nedopustnost - Neobstoj možnosti zastopanja tožeče stranke s strani odvetnika, ki ni tretja oseba - Pravna pomoč - Prošnja za intervencijo)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Antonio Ortega Serrano (Cádiz, Španija) (zastopnik: A. Ortega Serrano, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: K. Herrmann in L. Lozano Palacios, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe komisije natečaja EPSO/AD/26/05 o neuvrstitvi imena tožeče stranke na čakalni seznam in določitvi novega datuma za ustni preizkus.

Izrek sklepa

1)    Tožbo se zavrže kot očitno neutemeljeno.

2)    Podredni predlog A. Ortege Serrana, naj se mu dovoli popravilo tožbe, se zavrže.

3)    A. Ortegi Serranu se naloži plačilo stroškov.

4)    Ni treba odločiti o prošnji za intervencijo.

5)    Evropski nadzornik za varstvo podatkov nosi lastne stroške, ki se nanašajo na prošnjo za intervencijo.

6)    Prošnja za pravno pomoč v zadevi Ortega Serrano proti Komisiji, F 48/08 AJ, se zavrže.

____________

1 - UL C 171, 5.7.2008, str. 52.