Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 28.10.2010 - Fares v. komissio

(Asia F-6/09)1

(Henkilöstö - Sopimussuhteiset toimihenkilöt - Palkkaluokan määrittäminen - Työkokemuksen huomioon ottaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Soukaïna Fares (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamisvaatimus päätöksestä, jolla kantajan palkkaluokaksi määritettiin tehtäväryhmä III, palkkaluokka 8.

Tuomiolauselma

Kumotaan Euroopan komission päätös, jolla Soukaïna Fares'n palkkaluokaksi määritettiin sopimussuhteisten toimihenkilöiden tehtäväryhmä III, palkkaluokka 8, sellaisena kuin tämä päätös ilmenee Fares'n 28.3.2008 tehdystä sopimussuhteisen toimihenkilön palvelussuhdetta koskevasta sopimuksesta.

Komissio vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 69, 21.3.2009, s. 54.