2007. április 2-án benyújtott kereset - Françoise Putterie-de-Beukelaer kontra Európai Közösségek Bizottsága

(F-31/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Brüsszel, Belgium) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesről szóló, a 2005. január 31-től 2005. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentést (a továbbiakban: jelentés), beleértve az ahhoz kapcsolódó, fellebbezési eljárás során hozott és egyéb határozatokat, és különösen a "képességek" elnevezésű 6.5 fejezetet azon részében, amely nem ismeri el a felperes képességét, hogy B* besorolási osztályba tartozó feladatokat lásson el;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes elsősorban arra hivatkozik, hogy az adminisztráció nyilvánvaló értékelési hibát követett el, mikor az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) XIII. melléklete 10. cikkének (3) bekezdése szerinti tanúsítványi eljárás keretében nem ismerte el a felperes azon képességét, hogy B* besorolási osztályba tartozó feladatokat lásson el. Különösen azt hozza fel, hogy ellentétben azzal, ami a rá vonatkozó értékelésben szerepel, a felperes számítástechnikai képzési felelősként ellátott feladatai B* besorolási osztályba tartoznak.

Másodsorban a felperes a személyzeti szabályzat 26. cikkének, a védelemhez való jog, az átláthatóság és a kontradiktórius eljárás, valamint a személyi állománnyal való ésszerű gazdálkodás elvének megsértésére hivatkozik. Különösen azzal érvel, hogy bizonyos iratokat - melyek az értékelése során felhasználhatóak lettek volna - nem továbbítottak neki megfelelő időben.

Harmadsorban a felperes a személyzeti szabályzat 25. cikke (2) bekezdésének és az indokolási kötelezettségnek a megsértésére hivatkozik.

Negyedsorban a felperes a személyi állomány tagjaival való egyenlő bánásmód elvének és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának megsértését hozza fel, mivel a számítástechnikai képzési felelős által ellátott feladatokat a tanúsítványi eljárás során - főigazgatóságtól és szolgálati elöljárótól függően - eltérően értékelik.

____________