Kanne 18.9.2006 - Diomede Basili v. komissio

(Asia F-108/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Tamara Diomede Basili (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat T. Bontinck ja J. Feld)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

kantajalle 10.11.2005 tiedoksi annettu urakehitystä koskeva kertomus on kumottava;

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on komission palkkaluokkaan AD 11 kuuluva virkamies, oli talouden ja rahoituksen pääosaston arvioinnista vastaavan sekakomitean jäsen ja kilpailun KOM/PA/04 valintalautakunnan jäsen vuonna 2004. Kanteessaan hän moittii urakehitystä koskevaa kertomustaan sikäli kuin siinä ei ole otettu huomioon henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten 6 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettua "arviointia ja henkilöstön edustajien ylentämistä koskevia ehdotuksia käsittelevän tilapäiskomitean" lausuntoa. Kantaja vetoaa kyseisen täytäntöönpanosäännöksen rikkomisen lisäksi henkilöstösääntöjen 43 artiklan ja henkilöstösääntöjen liitteessä II olevan 1 artiklan rikkomiseen.

____________