AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(első tanács)

2013. október 7.

F‑57/12. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

az Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Rokkantsági támogatás – Valamely intézmény által követelt összeg levonása – Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”

Objet:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Marcuccio lényegében a 2011. június, július, augusztus és szeptember tekintetében kifizetett rokkantsági támogatásának teljes összegét 1661 euróval csökkentő európai bizottsági határozat megsemmisítését, valamint az e levonás miatt őt ért kár megtérítését kéri.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülözőt elutasítja. L. Marcuccio maga viseli saját költségeit és köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket, ideértve az F‑57/12. R. és T‑464/12. P(R). sz. ügyekben lefolytatott ideiglenes intézkedés iránti eljárások költségeit is. A Közszolgálati Törvényszék kötelezi L. Marcucciót arra, hogy fizessen meg a Közszolgálati Törvényszéknek 2000 eurót.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Sérelmet okozó határozat – Indokolási kötelezettség – A címzett által ismert összefüggésbe illeszkedő határozat

(Személyzeti szabályzat, 25. cikk, (2) bekezdés)

2.      Bírósági eljárás – Költségek – A Közszolgálati Törvényszéknek a tisztviselő visszaélésszerű keresete révén okozott költségek – A tisztviselő kötelezése az említett költségek megtérítésére

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 94. cikk, a) pont)

1.      A sérelmet okozó határozat indokolására vonatkozó kötelezettség célja az, hogy megfelelő magyarázattal szolgáljon az érdekelt számára annak megítéléséhez, hogy a határozat megalapozott‑e, vagy pedig olyan hibában szenved, amelynek alapján jogszerűsége vitatható, illetőleg hogy az uniós bíróság számára lehetővé tegye a megtámadott határozat jogszerűségének felülvizsgálatát. Ily módon a határozat kellően indokolt akkor, ha a kereset tárgyát képező aktus kibocsátásának körülményei ismertek az érintett tisztviselő számára, és lehetőséget ad számára megérteni a vele szemben hozott intézkedés hatályát.

(lásd a 30. és 31. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑3/08. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2009. október 7‑én hozott végzésének 27. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat; F‑89/09. sz., Gagalis kontra Tanács ügyben 2010. december 1‑jén hozott ítélet 67. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.

2.      A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 94. cikke a) pontjának értelmében, ha a Közszolgálati Törvényszéknek olyan költségei merülnek fel, amelyet el lehetett volna kerülni, különösen ha a kereset nyilvánvalóan visszaélésszerű, a költségeket okozó felet azok teljes egészében vagy részben történő megtérítésére kötelezheti, e megtérítés összege azonban nem haladhatja meg a 2000 eurót. A kereset nyilvánvalóan visszaélésszerűen köti le a Közszolgálati Törvényszék erőforrásait, ha a felperes minden olyan, az intézmény határozatainak indokaival kapcsolatos információt elhallgat, amelyet ugyanakkor ez utóbbi megadott számára, és amelyről a felperesnek a kereset benyújtását megelőzően tudomása volt.

(lásd az 55. és 56. pontot)