Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 19. februára 2013 – BB/Komisia

(vec F-17/11)1

(Verejná služba – Zmluvný zamestnanec – Nepredĺženie zmluvy na dobu určitú – Žaloba o neplatnosť – Žaloba o náhradu škody)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: BB (v zastúpení: A. Blot, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia žalovanej o nepredĺžení zmluvy žalobkyne

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.2.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť tretinu trov konania, ktoré vynaložila BB.3.    BB znáša dve tretiny svojich vlastných trov konania.