Tožba, vložena 9. julija 2010 - Verheyden proti Komisiji

(Zadeva F-54/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Luc Verheyden (Angera, Italija) (zastopnik: E. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke, da se jo obravnava enako kot tožeče stranke v zadevah F-5/05 in F-7/05.

Predlogi tožeče stranke

Zavrnitev zaradi molka organa zahteve tožeče stranke z dne 16. julija 2009 naj se razglasi za nično;

zavrnilna odločba z dne 29. marca 2010 v zvezi z ugovorom, ki ga je tožeča stranka vložila 28. decembra 2009, naj se, če je potrebno, razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži plačilo odškodnine v znesku 3000 EUR;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________