Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 17. júna 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln – Nemecko) – Deutsche Lufthansa AG/ZR

(vec C-107/21)1

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 182, 10.5.2021.