Civildienesta tiesas 2012. gada 12. janvāra rīkojums – Schreiber/Komisija

(lieta F-68/11) 1

Tiesvedības valoda franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1     OV C 282, 24.09.2011., 52. lpp.