Beroep ingesteld op 4 november 2009 - Ernotte / Commissie

(Zaak F-90/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Frédéric Ernotte (Brussel, België) (vertegenwoordiger: L. Defalque, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Veroordeling van de Commissie tot vergoeding van de materiële en immateriële schade die verzoeker heeft geleden door de wijze van behandeling van zijn dossier betreffende de erkenning dat het infarct dat hij heeft gehad, door een ongeval is veroorzaakt

Conclusies van de verzoekende partij

veroordeling van de Commissie tot betaling aan verzoeker van het bedrag van 96 579,175 EUR (vermeerderd met vertragingsrente waarvan het bedrag moet worden berekend volgens de rentevoet die de Europese Centrale Bank voor de basisherfinancieringstransacties heeft vastgesteld, vermeerderd met 2 punten en vanaf 1 januari 2006) ter vergoeding van de materiële schade die hij heeft geleden door de nonchalance en de onredelijke termijn waarbinnen de Commissie zijn dossier heeft behandeld betreffende de erkenning dat het infarct dat hij op 28 augustus 2002 heeft gehad, door een ongeval is veroorzaakt;

toekenning van een vergoeding voor verzoekers immateriële schade, welke voorlopig ex aequo et bono op 5 000 EUR wordt geraamd, onder voorbehoud van een vermeerdering of vermindering in de loop van het geding;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten.

____________