Personaldomstolens (ensamdomare) dom av den 15 oktober 2014 – De Bruin mot parlamentet

(Mål F-15/14)(1 )

(Personalmål – Provanställda tjänstemän – Artikel 34 i tjänsteföreskrifterna – Rapport avseende provanställningen i vilken det fastställs att den provanställa tjänstemannen är olämplig – Förlängning av provanställningsperioden – Uppsägning efter provanställningsperioden – Grund för uppsägningen – Prestationsförmåga – Snabbhet vid utförandet av arbetsuppgifterna – Uppenbart oriktiga bedömningar – Felaktigheter i förfarandet – Frist som gäller för avgivande av bedömningskommitténs yttrande)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Evert Anton De Bruin (Lent, Nederländerna) (ombud: advokaten A. Salerno)

Svarande: europaparlamentet (ombud: M. Dean och M. Ecker)

Saken

Ansökan om ogiltigförklaring av parlamentets beslut att säga upp sökandens anställningsavtal efter den förlängda provanställningsperioden.

Domslut

Talan ogillas.

Evert Anton De Bruin ska bära sina rättegångskostnader och ska ersätta Europeska parlamentets rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 184, 16.6.2014, s.40.