A Közszolgálati Törvényszék első tanácsa 2011. szeptember 27-i végzése - Lübking és társai kontra Bizottság

(F-105/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - 2006. évi előléptetési időszak - Új előmeneteli rendszer - Az előmenetel meghosszabbítása olyan új besorolási fokozatok bevezetése útján, amelyeknek a régi személyzeti szabályzatban nincs megfelelője - A személyzeti szabályzat 45. cikkének, a személyzeti szabályzat XIII. mellékletének, valamint a 2005-től alkalmazandó általános végrehajtási feltételek alkalmazása - Az egyenlő bánásmód elve - Az előléptetési határozatoknak a 2004. május 1-je előtti időpontra visszaható hatálya - Átmeneti intézkedések - Nyilvánvalóan elutasítandónak tűnő keresetet)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Johannes Lübking és társai (Brüsszel, Belgium) (képviselők: B. Cortese és C. Cortese ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Curral és G. Berscheid meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviseli kezdetben: M. Simm és B. Driessen, később: M. Bauer, J. Monteiro és K. Zieleśkiewicz meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Közigazgatási Tájékoztató 2005. november 23-i 85-2005. számában közzétett bizottsági határozat azon részének megsemmisítése, amellyel a felpereseket az A*9 és nem az A*10 besorolási fokozatba léptette elő a 2005. évi előléptetési időszakban.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felperesek és az Európai Bizottság maguk viselik saját költségeiket.

Az Európai Unió Tanácsa beavatkozóként maga viseli a saját költségeit.

____________

1 - HL C 281., 2006.11.18., 45. o.