Prasība, kas celta 2010. gada 23. septembrī - Giannakouris/Komisija

(lieta F-83/10)

Tiesvedības valoda - grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Konstantinos Giannakouris (Roodt-sur-Syre, Luksemburga ) (pārstāvis - V. Christianos, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu samazināt prasītājam piešķirto pabalstu izglītībai tādēļ, ka viņa meita saņem dalībvalsts piešķirtu finansiālu palīdzību stipendijas un aizdevuma veidā

Prasītāja prasījumi:

pirmkārt, atcelt lēmumu samazināt prasītājam izmaksāto "pabalstu izglītībai", kurš izriet no 2010. gada februāra paziņojuma par algu, kā arī attiecīgo paziņojumu par algu, jo tajā atspoguļots daļējs "pabalsta izglītībai" samazinājums; otrkārt, atcelt Komisijas 2010. gada 26. februāra lēmumu samazināt prasītājam izmaksājamo "pabalstu izglītībai" un piemērot tam no 2010. gada marta paziņojuma par algu izrietošo ieturējumu EUR 770,85 apmērā; treškārt, atcelt prasītāja 2010. gada marta paziņojumu par algu, kurā atspoguļots prasītājam izmaksājamā "pabalsta izglītībai" samazinājums un atpakaļejošs ieturējums EUR 770,85 apmērā; ceturtkārt, atcelt 2010. gada aprīļa līdz augusta paziņojumus par algu, jo tajos ir ietverts daļējs "pabalsta izglītībai" samazinājums; piektkārt, atcelt Komisijas 2010. gada 9. jūlija lēmumu, ar ko tā skaidri ir noraidījusi prasītāja sūdzību;

atlīdzināt prasītājam ieturētās summas, pieskaitot procentus;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________