3. oktoobril 2011 esitatud hagi - ZZ versus parlament

(kohtuasi F-97/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid P. Nelissen Grade ja G. Leblanc)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Taotlus tühistada parlamendi otsus, mis käsitleb aega, millal jõustub muudatus perekonnaseisus, mida tuleb arvesse võtta majapidamistoetuse maksmise lõpetamisel pärast tsiviilasju lahendavas kohtus tehtud hageja abielu lahutamise otsust.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 4. juuli 2011. aasta otsus, millega jäetakse osaliselt rahuldamata hageja kaebus;

tühistada Streamline'i haldusrakenduse kaudu teatavaks tehtud ametisse nimetava asutuse 21. jaanuari 2011. aasta otsus, millega kinnitati hageja perekonnaseisu muutumise jõustumise kuupäevaks abielu lahutanud kohtuotsuse kuupäev;

märkida ametisse nimetavale asutusele, millised tagajärjed on vaidlustatud otsuste tühistamisel ning eelkõige tuua välja millisest kuupäevast tuleb lähtuda seoses selle kohtuotsuse jõustumisega, millega hageja ja tema endise abikaasa abielu lahutati ning milleks on kohtuotsuse registreerimise kuupäev 26. aprillil 2011;

mõista kohtukulud välja parlamendilt.

____________