Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 11 septembrie 2008 -Bui Van/Comisia

(Cauza F-51/07)1

(Funcție publică - Funcționari - Recrutare - Încadrare în grad și treaptă - Încadrare incorectă - Retragerea unui act afectat de o ilegalitate - Încredere legitimă - Termen rezonabil - Dreptul la apărare - Dreptul la o bună administrare)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Philippe Bui Van (Hettange-Grande, Franța) (reprezentanți: S. Rodrigues și R. Albelice, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: J. Currall și G. Berscheid, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziei directorului general al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei din 4 octombrie 2006, în măsura în care aceasta a încadrat reclamantul în gradul AST 3, după ce inițial acesta fusese încadrat în gradul AST 4, și, pe de altă parte, o cerere daune-interese.

Dispozitivul

Obligă Comisia Comunităților Europene la plata către domnul Bui Van a sumei de 1 500 de euro cu titlu de daune-interese.

Respinge acțiunea pentru restul motivelor.

Îl obligă pe domnul Bui Van la suportarea a două treimi din cheltuielile de judecată efectuate.

Obligă Comisia Comunităților Europene la suportarea propriilor cheltuieli de judecată și a unei treimi din cheltuielile de judecată efectuate de domnul Bui Van.

____________

1 - JO C 170, 21.7.2007, p. 43.