Žaloba podaná dne 1. července 2015 – ZZ v. Komise

(Věc F-96/15)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení návrhu na převod důchodových práv žalobce do unijního penzijního systému, který uplatňuje nová obecná prováděcí ustanovení čl. 11 odst. 2 přílohy VIII statutu, a návrh, aby žalované bylo uloženo předběžné zaplacení jednoho eura jako náhrady škody údajně utrpěné žalobcem.

Návrhová žádání žalobce

Prohlásit článek 9 obecných prováděcích ustanovení ze dne 15. července 2011 k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII statutu za protiprávní;

zrušit rozhodnutí ze dne 3. října 2014 o bonifikaci důchodových práv, které žalobce nabyl před nástupem do služby, v rámci jejich převodu do unijního důchodového systému, na základě obecných prováděcích ustanovení k čl. 11 odst. 2 přílohy VIII statutu ze dne 15. července 2011;podpůrně, uložit Evropské komisi předběžné zaplacení jednoho eura jako náhrady škody utrpěné žalobcem;uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________