Žaloba podaná dne 27. března 2009 - Kipp v. Europol

(Věc F-28/09)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: Michael Kipp (Haag, Nizozemsko) (zástupce: P. de Casparis, advokát)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí ze dne 12. června 2008, kterým byl žalobce informován o nemožnosti nabídnout mu trvalé zaměstnání, jakož i rozhodnutí ze dne 7. ledna, kterým byla zamítnuta jeho stížnost podaná proti prvnímu rozhodnutí

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí, kterým žalovaný oznámil žalobci, že mu nemůže nabídnout trvalý pracovní poměr, jakož i rozhodnutí o stížnosti vydané dne 7. ledna 2009, kterým byly námitky, jež žalobce uplatnil proti rozhodnutí ze dne 12. června 2008, označeny za neopodstatněné;

uložit Europolu náhradu nákladů řízení.

____________