Žalba koju je 24. studenoga 2020. podnijela Kraljevina Španjolska protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 23. rujna 2020. u predmetu T-370/19, Španjolska/Komisija

(predmet C-632/20 P)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Kraljevina Španjolska (zastupnik: S. Centeno Huerta, agent)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

prihvati ovu žalbu i ukine presudu Općeg suda od 23. rujna 2020. u predmetu T-370/19, Kraljevina Španjolska protiv Europske komisije;

prihvati tužbu za poništenje i poništi Odluku Komisije od 18. ožujka 2019. o sudjelovanju nacionalnog regulatornog tijela Kosova u Tijelu europskih regulatora za elektroničke komunikacije1 te

u svakom slučaju, tuženiku naloži snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Kraljevina Španjolska podnosi žalbu protiv presude Općeg suda od 23. rujna 2020., u predmetu T-370/19, Kraljevina Španjolska protiv Europske komisije, zbog sljedećih razloga:

- Pogreške koja se tiče prava prilikom tumačenja pojma „treća zemlja” za potrebe članka 35. Uredbe 2018/19712 u vezi s Ugovorima Europske unije i međunarodnim pravom.

- Pogreške koja se tiče prava prilikom tumačenja i primjene članka 111. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Kosovom u vezi s člankom 35. Uredbe 2018/1971, koja je počinjena time što su pogrešno protumačene posljedice nezauzimanja stajališta Europske unije o međunarodnopravnom statusu Kosova.

- Pogreške koja se tiče prava prilikom tumačenja članka 35. Uredbe 2018/1971 u vezi s člankom 111. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Kosovom jer navedena suradnja ne uključuje sudjelovanje u BEREC-u i upravnom vijeću Ureda BEREC-a.

- Pogreške koja se tiče prava prilikom izvođenja zaključka o tome da je članak 17. UEU-a valjana pravna osnova za donošenje pobijane odluke.

- Pogreške koja se tiče prava prilikom tumačenja članka 35. stavka 2. Uredbe 2018/1971, zaključivanjem da Komisija može jednostrano utvrditi uvjete rada.

U slučaju prihvaćanja nekog od navedenih žalbenih razloga, valja prihvatiti žalbu i, posljedično, provesti analizu, prihvatiti tužbu i poništiti Odluku Komisije od 18. ožujka 2019. o sudjelovanju nacionalnog regulatornog tijela Kosova u Tijelu europskih regulatora za elektroničke komunikacije.

____________

1 SL 2019., C 115, str. 26.

2 Uredba (EU) 2018/1971 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Agencije za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a), izmjeni Uredbe (EU) 2015/2120 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1211/2009 (SL 2018., L 321, str. 1.)