Kanne 27.3.2009 - Kipp v. Europol

(Asia F-28/09)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Michael Kipp (Den Haag, Alankomaat) (edustaja: asianajaja P. de Casparis)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen 12.6.2008 tehdyn päätöksen, jolla kantajalle ilmoitettiin, ettei hänelle ollut mahdollista tarjota vakituista työtä, sekä sen 7.1.2009 tehdyn päätöksen, jolla hylättiin ensimmäisestä päätöksestä tehty valitus, kumoaminen

Vaatimukset

Se 12.6.2008 tehty päätös, jolla kantajalle ilmoitettiin, ettei vastaajalla ollut mahdollisuuksia tarjota hänelle vakituista työtä, sekä valituksesta 7.1.2009 tehty päätös, jossa todettiin, että kantajan 12.6.2008 tehdystä päätöksestä esittämät väitteet ovat perusteettomia, on kumottava ja

Europol on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________