Beroep ingesteld op 9 maart 2012 – ZZ / ERCEA

(Zaak F-33/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: M. Velardo)

Verwerende partij: Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERCEA)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Gedeeltelijke nietigverklaring van verzoekers overeenkomst met het ERCEA voor zover hij daarbij is ingedeeld in de rang AD10.

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het ERCEA en van het besluit tot afwijzing van verzoekers klacht, voor zover hij daarbij is ingedeeld in de rang 10;

veroordeling van het ERCEA tot vergoeding van verzoekers’ materiële schade, berekend op basis van het verschil tussen het salaris van een AC3bis en een AC3ter, functiegroep III, voor de volledige duur van zijn overeenkomst bij het ERCEA, en van zijn immateriële schade, vermeerderd met een vertragingsrente van 6,75 % voor de materiële en immateriële schade;

veroordeling van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERCEA) in de kosten.