Ordonanța președintelui Tribunalului din 6 februarie 2017 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/CRU

(Cauza T-645/16 R)

(„Măsuri provizorii – Comitetul unic de rezoluție – Fondul unic de rezoluție – Contribuții ex ante – Cerere de suspendare a executării – Lipsa urgenței”)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank (Bregenz, Austria) (reprezentanți: G. Eisenberger, avocat)

Pârât: Comitetul unic de rezoluție (CRU) (reprezentanți: B. Meyring și S. Schelo, avocați)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolele 278 și 279 TFUE prin care se solicită dispunerea unor măsuri provizorii privind, pe de o parte, suspendarea executării Deciziei sesiunii executive a CRU (SRB/ES/SRF/2016/06) din 15 aprilie 2016 referitoare la contribuțiile ex ante la Fondul unic de rezoluție pentru anul 2016 și, pe de altă parte, obligarea CRU să ramburseze contribuțiile ex ante achitate de reclamantă

Dispozitivul

Respinge cererea de măsuri provizorii.

Cererea privind cheltuielile de judecată se judecă odată cu fondul.

____________