Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2017. gada 15. jūnija spriedums –
Fakro/EUIPO – Saint Gobain Cristalería (“climaVera”)

(lieta T457/15)

Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “climaVera” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “CLIMAVER DECO” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

1.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja – Sajaukšanas iespējas vērtējums – Kritēriji

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 16., 84. punktu)

2.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja – Sajaukšanas iespējas vērtējums – Konkrētās sabiedrības daļas noteikšana – Sabiedrības daļas uzmanības līmenis

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 20. punktu)

3.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja – Grafiska preču zīme “climaVera” un vārdiska preču zīme “CLIMAVER DECO”

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 24., 47., 57., 60., 65., 66., 72., 80., 85., 87., 88. punktu)

4.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Attiecīgo preču vai pakalpojumu līdzība – Vērtēšanas kritēriji – Preču vai pakalpojumu papildinošais raksturs

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 35., 36. punktu)

5.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Attiecīgo preču zīmju līdzība – Vērtēšanas kritēriji – Kombinēta preču zīme

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 48.–50., 62., 76. punktu)

6.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Attiecīgo preču zīmju līdzība – Grafiskas preču zīmes un vārdiskas preču zīmes vizuāla līdzība

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 54. punktu)

7.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja – Agrākas preču zīmes vāja atšķirtspēja – Ietekme

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 86. punktu)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas otrās padomes 2015. gada 12. maija lēmumu lietā R 2095/2014‑2 attiecībā uz iebildumu procesu starp Saint Gobain Cristalería un Fakro.

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Fakro sp. z o.o. atlīdzina tiesāšanās izdevumus.