Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 9. června 2010 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-56/09)1

"Veřejná služba - Úředníci - Žaloba o náhradu škody - Přístup správy do služebního bytu úředníka - Respektování obydlí a soukromého života"

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupci: G. Cipressa, poté G. Cipressa a L. Mansullo, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a C. Berardis-Kayser, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, advokátem)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise o zamítnutí návrhu žalobce směřujícího jednak k náhradě škody vzniklé údajně na základě skutečnosti, že zaměstnanci Komise vnikli dne 8. dubna 2002 do jeho služebního bytu v Luandě, a jednak předání kopií fotografií pořízených u této příležitosti a zničení veškeré dokumentace týkající se této události

Výrok rozsudku

Evropské komisi se ukládá, aby L. Marcucciovi zaplatila částku ve výši 50 000 eur.

Rozhodnutí Evropské komise ze dne 11. září 2008 v rozsahu, v němž zamítlo návrh L. Marcuccia směřující k zaslání fotografií, zničení fotografií a oznámení informací týkajících se tohoto zničení, se zamítá.

Ve zbývající části se návrhová žádání v žalobě zamítají.

Evropská Komise ponese kromě svých nákladů řízení čtvrtinu nákladů L. Marcuccia.

L. Marcuccio ponese tři čtvrtiny svých nákladů.

____________

1 - Úř. věst. C 205, 29.8.2009, s. 48.