Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d’État (Belgija) 29. aprila 2021 – Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL/Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

(Zadeva C-277/21)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d’État

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL

Toženi stranki: Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

Vprašanji za predhodno odločanje

1. Ali je treba Prilogo A, odstavek 20.309, točka (h), k Uredbi (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji1 razlagati tako, da se predpisi, v skladu s katerimi državna uprava, pristojna na področju dejavnosti izobraževanja:

odobri programe šolanja,

ureja tako strukturo šolanja kot tudi prednostne in posebne naloge, organizira nadzor nad pogoji vpisa in izključitve učencev, odločitvami razrednih svetov in finančno udeležbo, organizira združevanje šolskih zavodov znotraj strukturiranih mrež ter zahteva pripravo izobraževalnih in pedagoških načrtov in načrtov zavoda, pa tudi oddajo poročila o dejavnostih;

organizira nadzor in inšpekcijo, ki se nanašata predvsem na poučevane panoge, raven šolanja in uporabo jezikovnih zakonov, kar ne vključuje pedagoških metod, ter

nalaga najmanjše število učencev na razred, usmeritev, stopnjo ali druge podkategorije, če ni na ministrski ravni določeno odstopanje,

obravnavajo kot tako „čezmerni“ v smislu te določbe, da dejansko narekujejo ali zavezujejo splošno politiko ali program enot z zadevnega področja dejavnosti?

2. Ali je treba Prilogo A, odstavek 20.15, k isti uredbi razlagati tako, da so v pojem splošnih predpisov vključena posebna pravila, s katerimi je določen „status“ in ki se uporabljajo za člane osebja nepridobitnih institucij, dejavnih na področju izobraževanja, ki jih financira država?

____________

1 UL 2013, L 174, str. 1.