Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 27. října 2010 - Birkhoff v. Komise

(Věc F-60/09)1

"Úředníci - Odměna - Rodinné přídavky - Příspěvek na vyživované dítě - Dítě trpící vážnou nemocí nebo postižením, které mu brání v obstarávání jeho potřeb - Žádost o prodloužení vyplácení příspěvku - Článek 2 odst. 5 přílohy VII služebního řádu - Maximální příjem dítěte jako podmínka pro prodloužení vyplácení příspěvku- Náklady odpočitatelné z uvedeného příjmu"

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Německo) (zástupkyně: C. Inzillo, advokátka)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a B. Eggers, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, advokátem)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce o prodloužení vyplácení příspěvku na vyživované dítě podle čl. 2 pátého pododstavce přílohy VII služebního řádu.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

G. Birkhoffovi se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 209, 29.8.2009, s. 50.