Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 5. mai 2010. aasta määrus - Nikolchov versus komisjon

(Kohtuasi F-94/09)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Teise koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks poolte kohtuvälise kokkuleppe alusel.

____________

1 - ELT C 11, 16.1.2010, lk 42.