A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2007. december 12-i végzése - Kerelov kontra Bizottság

(F-110/07. sz. ügy)

(Közszolgálat - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság - Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 44. cikke 1. §-ának c) pontja)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Georgi Kerelov (Pazardzsik, Bulgária) (képviselő: A. Kerelov ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Az ügy tárgya

Egyrészről az EPSO 2007. február 7-i azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amely megtagadta a versenyvizsgával kapcsolatos adatok és iratok felperessel való közlését, másrészről pedig a felperest ért kár megtérítése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________