Kanne 19.2.2013 – ZZ v. komissio

(Asia F-18/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, joka koskee ennen palvelukseen tuloa saavutettujen eläkeoikeuksien hyvityksen laskemista uusien yleisten täytäntöönpanosäännösten perusteella

Vaatimukset

Päätös, joka tehtiin 17.1.2012 ja joka koskee kantajan ennen komission palvelukseen tuloa saavuttamien eläkeoikeuksien hyvityksen laskemista, on kumottava

päätös, joka tehtiin 13.11.2012 ja jolla hylättiin kantajan tekemä valitus, joka koski niiden yleisten täytäntöönpanosäännösten ja vakuutusmatemaattisten arvojen soveltamista, jotka olivat voimassa kantajan hakiessa eläkeoikeuksiensa siirtoa, on kumottava tarpeellisin osin

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.