Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 26. maja 2008 - Braun-Neumann proti Parlamentu

(Zadeva F-79/07)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Pokojnine - Vdovska pokojnina za preživelega zakonca - 50 % izplačilo zaradi obstoja drugega preživelega zakonca - Nedopustnost - Prepozna pritožba - Procesne predpostavke javnega reda - Preizkus po uradni dolžnosti - Uporaba Poslovnika Sodišča prve stopnje v času)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Merzig, Nemčija) (zastopnik: P. Ames, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopniki: J. F. De Wachter, K. Zejdová in S. Seyr, zastopniki)

Predmet zadeve

Zahteva za izplačilo polne vdovske pokojnine.

Izrek sklepa

Tožba se zavrže kot nedopustna.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 235, 6.10.2007, str. 31.