Tožba, vložena 9. februarja 2010 - Kerstens proti Komisiji

(Zadeva F-12/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Petrus Kerstens (Overijse, Belgija) (zastopnik: C. Mourato, zastopnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bila tožeči stranki izrečena disciplinska sankcija pisnega opomina.

Predlogi tožeče stranke

Razglasi naj se ničnost odločbe OPI z dne 23. aprila 2009, s katero je bila tožeči stranki izrečena disciplinska sankcija pisni opomin;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________