Acțiune introdusă la 26 noiembrie 2010 - Labiri/CESE

(Cauza F-124/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Vassiliki Labiri (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocați)

Pârât: Comitetul Economic și Social European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a încheia, fără a continua cercetările, procedura de anchetă administrativă deschisă ca urmare a plângerii pentru hărțuire morală formulate de reclamant

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 18 ianuarie 2010 a secretarului general al Comitetului Economic și Social European de a nu reține nicio acuzație împotriva șefului de unitate al reclamantului și de a încheia, fără a continua cercetările, procedura de anchetă administrativă deschisă de Comitetul Economic și Social European împreună cu Comitetul Regiunilor ca urmare a plângerii pentru hărțuire morală;

obligarea Comitetului Economic şi Social European la plata cheltuielilor de judecată.

____________