Žaloba podaná dne 30. července 2006 - Shell v. Komise

(Věc F-83/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Arno Schell (Brusel, Belgie) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit seznamy povýšených úředníků za hodnotící období 2004 a 2005, v rozsahu, v němž tyto seznamy neobsahují jméno žalobce, jakož i případně přípravné akty vedoucí k těmto rozhodnutím;

podpůrně, zrušit přidělení bodů pro povýšení za výše uvedená hodnotící období, pokud jde o žalobce;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby uplatňuje žalobce sedm žalobních důvodů:

první vychází z porušení článku 45 služebního řádu;

druhý vychází z porušení obecných prováděcích ustanovení uvedeného článku;

třetí vychází z porušení zásady nediskriminace;

čtvrtý vychází z porušení Správního průvodce "hodnocení a povýšení úředníků" a následných průvodců;

pátý vychází z porušení zásad zákazu svévolného postupu a zákazu zneužití pravomoci, jakož i z porušení povinnosti odůvodnění;

šestý vychází z porušení zásady ochrany legitimního očekávání a pravidla "patere legem quam ipse fecisti";

sedmý vychází z porušení povinnosti péče.

____________