Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht München (Nemčija) 28. januarja 2021 - Phoenix Contact GmbH & Co. KG/HARTING Deutschland GmbH & Co. KG in Harting Electric GmbH & Co. KG

(Zadeva C-44/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht München

Stranke v postopku v glavni stvari

Vlagateljica: Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Nasprotni stranki: HARTING Deutschland GmbH & Co. KG, Harting Electric GmbH & Co. KG

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je s členom 9(1) Direktive 2004/48/ES1 združljivo, da višja deželna sodišča, ki so v postopkih za izdajo začasne odredbe pristojna na zadnji stopnji, izdajo začasnih odredb zaradi kršitve patentov načelno zavračajo, če sporni patent ni prestal prvostopenjskega postopka z ugovorom ali postopka za ugotovitev ničnosti?

____________

1 Direktiva 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL 2004, L 157, str. 45).