Kanne 7.2.2011 - Sabbag Afota v. neuvosto

(Asia F-9/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Veronica Sabbag Afota (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Nimittävän viranomaisen päätöksen, jolla kantaja jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AD 11 vuoden 2010 ylennyskierroksella, kumoaminen.

Vaatimukset

Neuvoston 19.11.2010 tekemä päätös hylätä valitus, joka koski nimittävän viranomaisen päätöstä olla ylentämättä kantaja palkkaluokkaan AD 11 kyseisellä ylennyskierroksella, on kumottava.

Siltä osin kuin on tarpeen, toisen arvioinnin tekijän päätös, joka koskee lopullisen kertomuksen laatimista kantajasta arviointikierroksella 2008-2009, ja nimittävän viranomaisen 26.4.2010 tekemä päätös olla ylentämättä kantajaa palkkaluokkaan AD 11 vuoden 2010 ylennyskierroksella, on kumottava.

Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________