A Közszolgálati Törvényszék második tanácsa elnökének 2010. március 25-i végzése - Buschak kontra Eurofound

(F-47/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javítására -Az igazgatóhelyettes munkaköri leírása - Megsemmisítés iránti kereset - Kártérítési kereset - Az eljáráshoz fűződő érdek - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Willy Buschak (Bonn, Németország) (képviselők: kezdetben: L. Levi és C. Ronzi ügyvédek, később: L. Levi ügyvéd)

Alperes: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javítására (képviselő: C. Callanan sollicitor)

Az ügy tárgya

Közszolgálat - A felperes munkaköri leírását módosító határozat megsemmisítése és az alperes kötelezése a felperesnek okozott vagyoni és nem vagyoni kár megtérítésére.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék W. Buschakot kötelezi az összes költség viselésére.

____________

1 - HL L 171., 2008.7.5., 52. o.