Talan väckt den 16 december 2011 – ZZ mot Europeiska läkemedelsmyndigheten

(Mål F-135/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Orlandi, J.-N. Louis och D. Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska läkemedelsmyndigheten

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att inte förlänga sökandens anställning som tillfälligt anställd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara Europeiska läkemedelsmyndighetens beslut av den 30 maj 2011 om att inte undersöka möjligheterna att förlänga sökandens anställning,

förplikta Europeiska läkemedelsmyndigheten att preliminärt erlägga en euro, med förbehåll för en eventuell höjning,

förplikta Europeiska läkemedelsmyndigheten att ersätta rättegångskostnaderna.